Yapı Bilgi Modellemesi

Rönesans İnşaat, stratejik planının bir parçası olarak 2000’li yılların ortalarından itibaren Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) sistemi kullanmaktadır. 100’ün üzerinde mühendis ve mimarı ekibinde barındırarak, Rönesans İnşaat’ın St.Petersburg, Rusya ve İstanbul, Türkiye’de yerleşik iki adet BIM merkezi bulunmaktadır. BIM sisteminin tasarım ve proje yönetimine entegre edilmesi ile birlikte, projeler daha hızlı yürütülmekte, süreçlerin ve ürünlerin kalitesi arttırılmakta, zaman ve maliyet artışları azatılmakta, proje metrajları ve maliyetleri daha kesin bir şekilde hesaplanmakta ve proje bilgileri tüm proje paydaşları arasında daha etkin bir şekilde paylaşılabilmektedir.

Proje elemanlarını, içermiş oldukları bilgileri ile “akıllı objeler” olarak tasarlayarak, kullanarak ve yöneterek, Rönesans BIM ekibi, proje tedarik zincirinde yer alan bir çok aşama ile çeşitli proje paydaşlarına destek sağlayabilmekte ve zengin ve akıllı içeriğe sahip 4D ve 5D yapı modelleri ile tasarım ve inşa süreçleri daha etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.

Girişimlerimiz

 • Projelerde etkin bir şekilde uygulanması, beklenen faydaların elde edilmesi
 • BIM uygulamaları hakkında en iyi yöntemlerin ve metodların araştırılması ve geliştirilmesi
 • Eğitici ve öğretici programların düzenlenmesi
 • Şirket içi danışmanlık verilmesi

Rönesans İnşaat, BIM sistemini dört temel alanda kullanmaktadır;

 • 3D Modelleme: Görselleştirme ve “akıllı objeler” tanımlama
 • 4D Modelleme: Proje simülasyonları ve iş programı
 • 5D Modelleme: Metraj çıkarım ve maliyet tahmini
 • Yalın İnşaat ve Sürdürülebilirlik

BIM sisteminin kullanımı ile elde edilen faydaların bazıları aşağıda listelenmiştir;

GÖRÜNTÜLEME VE İŞ PROGRAMI TAKİBİ

 • Planlama programları ile 3D modellerin birlikte kullanılmasıyla 4D model luşturulması
 • Proje simülasyonlarının elde edilmesi
 • Planlanan ve gerçekleşen iş programları arasındaki sapmaların belirlenebilmesi
 • Henüz başlamamışken projelerin görselleştirilebilmesi

TASARIM SÜREÇLERİ VERİMLİLİĞİ

 • Tasarım değişikliklerinin otomatik olarak güncellenmesi
 • Tasarım hata ve eksikliklerinin önlenmesi
 • Değişikliklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi
 • Uygun tasarım kararlarının alınması
 • Tasarım ile ilgili tutarsızlıkların belirlenmesi

İŞVEREN MEMNUNİYETİ

 • Son ürünün işveren beklentilerini karşılayabilmesi
 • Proje performansı ve kalitesinin arttırılması
 • Maliyet, zaman artışlarına ilişkin önlem stratejilerini sunması

MALİYET TAHMİNİ

 • Proje metrajlarının otomatik olarak çıkartılması
 • Tanımlanan birim fiyalar ile daha etkin maliyet tahminlerinin yapılması

ERP SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU

 • SAP sisteminin BIM ile kullanımı ile tüm süreçlerin otomasyonun sağlanması
 • RIB-Itwo sistemi ile maliyet ve proje kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM

 • Proje paydaşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
 • Tasarımın başından itibaren tüm paydaşların katılımının sağlanması
 • Proje bilgisinin görsel “akıllı objeler” olarak paydaşlar arasında paylaşılması
 • Proje ve tasarım karmaşıklığının daha etkin bir şekilde yönetilmesi

YALIN İNŞAAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Atık yaratma ihtimali olan problemlerin/uygunsuzlukların tespitinin sağlaması
 • Zaman ve inşaat kaynaklarına ilişkin atıkların azaltılması
 • Enerji verimliliğinin analiz edilebilmesi