Sürdürülebilirlik Ve Yeşil Binalar

Çevre sorumluluğu bilinci ile hareket eden Rönesans İnşaat; inşa edilen yapıların enerji, su ve malzemelerin yüksek derecede tüketimi ile çeşitli sera gazlarının salınımı gibi çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini bilmektedir. Kendi bünyesinde yürütülen projelerin çevre ve insan sağlığına olan muhtemel etkilerini önlemek amacıyla çeşitli stratejiler benimseyen Rönesans İnşaat, projelerinin “Yeşil Bina” prensipleri doğrultusunda tasarlanması, inşa edilmesi ve yönetilmesine büyük önem vermektedir.

United States Green Building Council (USGBC) tarafından verilen ve çevre alanındaki en önemli sertifikalarından biri olarak kabul edilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasına sahip bir çok projeye imza atmış olan Rönesans İnşaat, sektörlerinin lider firması olmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre sağlığına verdiği önem ile de faaliyet gösterdiği bölgelerde öncü ve yenilikçi adımlar atmıştır.

Rönesans İnşaat’ın, sürdürülebilir tasarım ilkeleri ile tasarlayarak, çevre dostu ve geri dönüştürülmüş malzemeler tedarik ederek, sürdürülebilir teknolojiler kullanarak ve yeşil bina prensipleri ile inşa ederek, USGBC tarafından LEED sertifikası kazanan projelerinden bazıları şu şekildedir;

 • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Rusya’nın ilk ve tek ofis binası Renaissance Pravda;
 • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk özel okulu TED Rönesans Koleji,
 • LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk yüksek yapısı olan A sınıfı ofis projesi Rönesans Tower;

Rönesans İnşaat; su ve enerji tüketimi, malzeme kullanımı, atıkların yönetimi, iç ortam hava kalitesi gibi alanlarda tüm proje paydaşları ile çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sürekli geliştirilen ve yenilikçi çözümlerin dahil edildiği çalışmalarının bazı konu başlıkları aşağıda tariflenmiştir;

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİLER

 • İnşaat kirliliğinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi
 • Isı adası etkisinin hesaplanması ve azaltılması
 • Işık kirliliğinin tespit edilmesi ve azaltılması
 • Arazinin çevresel olarak değerlendirilmesi

YER VE ULAŞIM

 • Yapılaşma yoğunluğu ve temel hizmetlere yakınlık kapsamında arazilerin değerlendirilmesi
 • Toplu taşıma ile alternatif ulaşım sistemlerinin uygunluğu kapsamında arazilerin değerlendirilmesi
 • Doğal yaşamı korumak ve açık alanların arttırılması için arazilerin geliştirilmesi

SU KULLANIMI

 • Su verimli peyzaj uygulamalarının hayata geçirilmesi
 • Yenilikçi atıksu teknolojilerinin kullanılması
 • Su kullanımının azaltılması

MALZEME VE KAYNAKLARIN KULLANIMI

 • Geri dönüştürülebilen malzemelerin kullanılması
 • Atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması
 • Malzemelerin yeniden kullanımının teşvik edilmesi
 • Bölgesel malzeme kullanımına öncelik verilmesi

ENERJİ VE ATMOSFER

 • Etkin ve sürdürülebilir bina enerji sistemlerinin kullanılması
 • Enerji tasarrufu ve verimliliğinin sağlanması
 • Yenilebilir enerjilerin kullanılması
 • Enerji kullanımının ölçülmesi, denetlenmesi ve gerekli stratejilerin uygulanması

İÇ ORTAM KALİTESİ

 • İç hava kalitesinin arttırılması
 • Duman kontrolü yapılması
 • İç hava kalitesi yönetim planının hazırlanması ve uygulanması
 • Düşük emisyonlu malzemelerin kullanılması
 • İç ortam hava kalitesinin düzenli olarak denetlenmesi
 • Gün ışığından en yüksek derece faydalanılmasının sağlanması

Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Yeşil Binalar aşağıdaki özelliklere sahiptir;

 • Araziyi en uygun şekilde değerlendirme
 • Geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanma
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanma
 • Gün ışığından en yüksek derece yararlanma
 • İç hava kalitesini denetleme, toz, zehirli gaz vb. emisyonlardan koruma
 • Isıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerinde tasarruf sağlama
 • Yağmur suyu toplama ve arıtımına önem verme
 • Katı atık yönetimini uygulama
 • Uluslararası çevresel kanun ve standartlara uyma