PDS Ve EPC

Rönesans, endüstri projelerinin daha verimli ve iyi kordinasyon ile teslimini sağlamak amacıyla, bilgisayar destekli, kapsamlı ve “akıllı” bir sistem olan Tesis Tasarım Yazılımı’nı (Plant Design Software – PDS) tasarım, inşa ve işletme hizmelerini desteklemek için aktif olarak kullanmaktadır. Rönesans bünyesindeki yetkin proses mühendisleri, tasarımcıları, mekanik ve yapı mühendisler tarafından PDS, petrokimya, refineleriler, gübre tesisleri, doğal gaz tesisleri, enerji santralleri ve proses tesislerinde kapsam çalışmalarından fizibilite analizlerine, tasarım süreçlerinden detaylı mühendislik çalışmalarına kadar kullanılmaktadır.

Rönesans Mühendislik Ekipleri, PDS’nin mühendislik çözümlerine entegre edilmesi ile yüksek kalitede ve güvenilir, proses, boru hattı döşeme ve genel yerleşim planı, mekanik ve kap, inşaat, yapı, mimari, elektrik, araçlar ve otomasyon mühendisliği ile bina elektromekanik tasarım hizmetleri sunmaktadır. PDS’nin kullanıldığı alanlar ve kazanılan faydalar aşağıda belirtilmiştir;

TASARIM VE MÜHENDİSLİKTE FAYDALAR

 • Tasarım ve düzenleme aktivitelerinin otornatikleştirilmesi
 • Tasarım uyumsuzluklarının belirlenmesi
 • Diğer yazılımlardan şartnamelerin elde edilebilmesi
 • Çizimler ve malzeme listelerinin hızlı bir şekilde oluşturulması
 • Tasarım kontrollerinin yapılmasına olanak sağlanması
 • Ekipmanlar için dijital prototiplerin kullanılması
 • Ekipman şartnamelerinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması
 • Ekipmanların 3D proses modelleri ile görüntülenmesi
 • Yapıların 3D modeller ile tasarlanması ve analiz edilmesi
 • “Akıllı” yapısal elemanlar ile daha etkin tasarımlar yapılması
 • Daha kesin mühendislik modelleri sağlanması
 • Daha iyi mühendislik tasarımı sağlanması

KOORDİNASYON, İLETİŞİM VE DOKÜMANTASYONDA FAYDALAR

 • Paydaşlar arasında koordinasyonun arttırılması
 • Tesis tasarım ve modellerinin paylaşılabilmesi
 • Birbirleri ile bağlantılı modeller üzerinden çalışılması
 • Boru ve yapısal tasarımlarda daha iyi koordinasyon sağlanması
 • Tasarımların optimize edilmesi ve simulasyonlar aracılığı ile problemlerin erken dönemlerde bulunması
 • Proje bilgisinin daha iyi koordine edilmesi
 • Mühendislik verilerinin daha kesin bir şekilde sağlanması
 • Dijital prototiplerden belgeler oluşturulması

PROJE YÖNETİMİNDE FAYDALAR

 • Malzeme miktarlarının detaylı olarak hesaplanması
 • Uygunsuzlukların önceden tespit edilerek ilave yeniden işlerin azaltılması
 • Değişiklik taleplerinin azaltılması
 • Maliyet tahminlerinin güvenilirliğinin arttırılması
 • Malzeme faturalarının oluşturulması
 • İnşaat öncesinde muhtemel sorunların önlenmesi

İNŞAATTA FAYDALAR

 • İmalat öncesinde performans simulasyonu yapılabilmesi
 • İnşa edilebilirliğin görsel olarak belirlenmesi
 • Sahada daha iyi koordinasyon sağlanması
 • Teslimattan önce saha koşullarının daha iyi anlaşılması
 • Saha lojistiğinin 40 modeller ile simulasyonun sağlanması
 • Daha iyi saha koordinasyonu ve iş akış planlamasının sağlanması
 • Paydaşlar arasındaki iletişimin arttırılması

Rönesans, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (Engineering, Procurement and Construction- EPC) projelerinde PDS kullanımı ile, projelerini mümkün olan en iyi tasarımla, en düşük maliyetle, en yüksek verimlilikte ve en etkin koordinasyon ile teslim etmektedir. Etkin koordinsayon ve proje paydaşlarının ortak çabaları ile güvenli bir şekilde projelerin teslimatını sağlamasından ötürü, Rönesans, EPC sözleşmelerine büyük önem vermektedir. Bir EPC müteahhiti olarak Rönesans, bir çok teknoloji sağlayıcıları, finansal kuruluşlar ve Kawasaki Heavy Industries Ltd., the Sojitz Corporation and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. gibi uluslararası saygın EPC müteahhitleri ile ortak girişimler ve konsorsiyum anlaşmaları yapmaktadır. EPC projeleri ile, Rönesans başarılı bir şekilde uzun vadeli ortaklıklar kurmakta ve tüm proje katılımcılarına karşılıklı yarar sağlamaktadır.

EPC projeleri kapsamında, Rönesans tarafından sağlanan bazı hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

MÜHENDİSLİK [E]

· Detay Mühendisliği

· Betonarme yapılar

· Çelik yapılar

· Makine, Elektrik ve Tesisat Servisleri (MEP)

· Mimari

· Altyapı

TEDARİK [P]

· İnşaat, mekanik ve elektrik malzemelerinin uluslararası tedariği ve sıhhi tesisat mühendisliği malzemelerinin uluslararası tedariği

· Uluslararası süreç ekipmanlar tedariği

· Büyük çaplı EPC sözleşmeleri için uluslararası süreç ekipmanları lojistiği

İNŞAAT [C]

· Kazık, beton, yapısal çelik, boru tesisatı, donanım montajı, boya, yalıtım, aygıt yerleştirme, elektrik tesisatı, toprak hafriyatı, makina, elektrik ve tesisat işleri, montaj işleri vb. işler de dahil olmak üzere EPC projeleri için her türlü inşaat işi

· İşletmeye alma öncesi, işletmeye alma ve devreye alma hizmetleri