YAPI BİLGİ MODELLEMESİ

Rönesans İnşaat, stratejik planının bir parçası olarak 2000’li yılların ortalarından itibaren Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) sistemi kullanmaktadır. 100’ün üzerinde mühendis ve mimarı ekibinde barındırarak, Rönesans İnşaat’ın St.Petersburg, Rusya ve İstanbul, Türkiye’de yerleşik iki adet BIM merkezi bulunmaktadır. BIM sisteminin tasarım ve proje yönetimine entegre edilmesi ile birlikte, projeler daha hızlı yürütülmekte, süreçlerin ve ürünlerin kalitesi arttırılmakta, zaman ve maliyet artışları azatılmakta, proje metrajları ve maliyetleri daha kesin bir şekilde hesaplanmakta ve proje bilgileri tüm proje paydaşları arasında daha etkin bir şekilde paylaşılabilmektedir.

Proje elemanlarını, içermiş oldukları bilgileri ile “akıllı objeler” olarak tasarlayarak, kullanarak ve yöneterek, Rönesans BIM ekibi, proje tedarik zincirinde yer alan bir çok aşama ile çeşitli proje paydaşlarına destek sağlayabilmekte ve zengin ve akıllı içeriğe sahip 4D ve 5D yapı modelleri ile tasarım ve inşa süreçleri daha etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.

Girişimlerimiz

  • Projelerde etkin bir şekilde uygulanması, beklenen faydaların elde edilmesi
  • BIM uygulamaları hakkında en iyi yöntemlerin ve metodların araştırılması ve geliştirilmesi
  • Eğitici ve öğretici programların düzenlenmesi
  • Şirket içi danışmanlık verilmesi

Rönesans İnşaat, BIM sistemini dört temel alanda kullanmaktadır;

  • 3D Modelleme: Görselleştirme ve “akıllı objeler” tanımlama
  • 4D Modelleme: Proje simülasyonları ve iş programı
  • 5D Modelleme: Metraj çıkarım ve maliyet tahmini
  • Yalın İnşaat ve Sürdürülebilirlik

BIM sisteminin kullanımı ile elde edilen faydaların bazıları aşağıda listelenmiştir;